Thông tin tác giả


Họ Vũ Trung Hành

Email : vuhongtruong@gmail.com

Thống kê bài đăng


Bài đăng: 24
Lượt xem: 5,973
Bình luận: 7

Sự phát tích họ Vũ Trung Hành

02/11/2017,15:17:05 | 559 | 0

Truyền rằng: Ở Xã Trung Hành Huyện An Dương có họ Vũ khởi đầu hàn vi nhiều đời hành thiện tích được âm đức. Cùng thời đó trong ấp có ông họ Bùi tìm thầy địa lý xem đất. Gặp 3 người khách ở phương Bắc khá có tiếng tăm từ Quảng Tây đến An Nam. Mỗi khi gặp ngôi đất tốt họ chỉ khen ngợi chứ không tiết lộ với ai. Một ngày đến An Dương xem xét hồi lâu nói rằng: Đất bằng hoang dã nổi lên mòn đất đẹp đó là Tiền Hùng khởi tổ sơn (Tức là đất ẩn anh hùng trên núi tổ;). Rồi xuôi xuống đến núi Kép hướng nhìn ra xa thấy sơn thuỷ quây quần la liệt gò cao hội ụ bèn chỉ và cười rằng: " Đây là núi trú quân làm cơm có thể một đời quý hiển. Địa vị có thể làm đến Vương Hầu". Sau lại xem xét tả hữu trước sau bèn nói: " Núi thì cụt sông bị cắt Rồng quay đầu lại Hò vòng quẩn quanh sau này tất phải ly hương". Lại quay về đường cũ thấy dòng nước từ phái trái quay lạ dòng nước chảy quanh theo tùng lớp nổi lên có cái thế của gươm đao chiến thuyền như con rắn dài cuốn ngược kéo thẳng đến gò cao ở Thôn Lũng Bắc. Đúng là đất phát võ bèn giơ tay chỉ và nói rằng: " Đầu ngẩng ở đây sao trốn ta được bèn cùng nhau đến nơi rồng quay lại ở đất Trung Hành lấy la bàn đo đạc thấy tám đầu Rồng hướng vào"; Bèn gật đầu rằng: " Thiên Trụ Tứ Duy Công Hầu là ở đây. Thật đáng tiếc cho mọi người bấy lâu không biết. Tình cờ ông quan họ Bùi thấy vậy bèn mời về nhà kính lễ thật hậu. Ba người khách xem thấy đất cát như vậy đều ca ngợi phong thuỷ tốt đẹp bèn bảo rằng: " Bọn tôi từ Quảng Tây qua An Nam cũng không thấy nơi nào là công hầu chi địa như ở đây" . Nghe thấy nói vậy ông họ Bùi đứng dậy thưa rằng: " Tôi đương lo toan cho tiên tổ tiếc rằng chưa gặp được thầy giỏi. Nay may mắn gặp các thầy mong được chỉ giáo". Ông thầy nói: " Nhà này quan phẩm đã cao gia tài đã lắm vậy còn mong gì nữa". Ông họ Bùi nói: "Nhà tôi phúc dựa trời đất ân hàm quân Vương chức hàng tam phẩm phú quý cũng thoả bình sinh nhưng đẻ được ba người con trai văn chưa thông Khổng Mạnh Kinh Sử Võ không tầy Ngô Tôn Hàn Lược cho nên tôi chưa yên lòng. Nay các thầy trí tuệ cao minh hạ cố đến tệ ấp thật là có trời sui khiến xin các thầy đừng từ chối tôi sẽ hậu tạ!" Một thầy nói: "Bọn tôi tới đây không phải để sưu tầm lợi lộc gần đây nge nói đất An Nam có nhiều đắc địa nên đến xem xét cũng không phải vui non nước chơi bời đâu. Nay tình cờ tới đây cảm kích tấm lòng hậu đãi của Người một là báo đáp ân huệ hai là muốn thi thố tài học chứ ngôi đất này dù có nghìn vàng cũng không thể có được". Ông họ Bùi nghe vậy vui mừng khôn xiết lập tức sắm lễ vật lập tức chọn ngày tốt để an táng tiền nhân.

Xong việc thầy nói rằng: Ngôi đất này tám vòng chín quẹo ba vòng rẽ hợp lại phía sau cờ trống đăng đối Ấn Kiếm sinh hình chim hồng bay đầy Tạm đài; Huyền vũ chiếu xuống ngũ nhạc. Đó là thế đất không ngừng xuất tướng võ quan công hầu. Thật là đắc địa đúng là chính huyệt . Nhưng chưa biết phúc trạch nhà Ngươi có xứng với huyệt vị này không". Nói xong từ biệt mà đi.

Ông họ Bùi đêm nằm mơ thấy thần nhân đến mắng rằng:" Nơi này do ta cai quản ngươi ở đâu mà dám chôn cất ở đây? phải mau rời đi. Nếu không tai họa sẽ giáng xuống đó!". Ông họ Bùi phân vân chưa biết tính sao thì cả nhà đều bệnh trong họ lục đục không yên bèn chuẩn bị vàng mã lễ vật lễ tạ trước mộ. Đêm đó lại mơ thấy thần nhân đến bảo: " Đất này kế tục thế hệ công hầu không phải chuyện nhỏ nhà ngươi phúc mỏng không đáng với huyệt này. Ta vâng mệnh Thiên Hoàng chờ để dành cho họ Vũ thì con cháu nhà ngươi sẽ được họ báo đáp"

Ông họ Bùi bèn vâng lời thần dạy sai người mời họ Vũ nói rằng: " Tôi có mảnh đất tốt nhường lại cho Họ Vũ mai sau Họ Vũ phát đạt đừng quên con cháu tôi". Họ Vũ nhận lời an táng tiền nhân ở đó. Sau đó quả nhiên nhà cửa hưng vượng giầu có nhiều người võ giỏi mưu cao có công phò nhà Lê mỗi lần thắng trận đều được vinh phong công trạng. Các đời đều được điền binh tước lộc nên có câu ca rằng: " Quỳnh Khê Kinh Thành Trung Hành An Dương đời đời quan tước kế thừa".

Thời đó đương là triều Mạc. Bắt đầu từ Bản Quận Công giữ chức Phù đông cao trật tư mục Hải quận công sinh được hai trai. Một phong là Tài Quận Công một phong là Triều Quận Công đều tài giỏi kinh luân tướng lược siêu quần hiệp tâm phò Mạc tận lực cùng nhà Lê...

Vũ H. Trường biên soạn theo sách: Vũ Tộc Trung Hành trường tồn cùng đất nước xuất bản 2009


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'18378','sil8mm5q8fk9reqns3b9ue2gf4','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-25 12:38:50','/a226688/su-phat-tich-ho-vu-trung-hanh.html')