Thông tin tác giả


Họ Vũ Trung Hành

Email : vuhongtruong@gmail.com

Thống kê bài đăng


Bài đăng: 24
Lượt xem: 5,973
Bình luận: 7

Cao Tổ Họ Vũ Trung Hành

02/11/2017,15:17:58 | 79 | 0

Cao Tổ họ Vũ Trung Hành ( Phường Đằng Lâm - Quận Hải An - Hải Phòng) là Quận công Vũ Vĩnh Thái tên thường gọi là Bản Quận Công. Theo sách Vũ Tộc phả ký" được soạn thảo ngày mồng một mùa thu niên hiệu Vĩnh Tộ đời vua Lê Thần Tông thứ sáu(1624) người sinh năm Bính Thân (1536) và mất năm Kỷ Hợi ( 1559) thọ 63 tuổi.

Sinh thời cùng với việc rèn luyện Hán học và võ nghệ Người luôn luôn coi trọng làm việc thiện hình thành tư chất Nhân Hậu cho bản thân và là tấm gương sáng cho cháu con noi theo.

Khi làm quan dưới triều Mạc Hậu Hợp Người giữ chức Phù Đổng Cao Trật Tự Mục Hải Dương Hành an bang sứ đô Tổng binh sứ triều đông Trứ vệ sự. Người luôn luôn nêu cao tư tưởng an dân và chính sự vì sự an dân đó mà mặc dù tước vị đứng đầu hàng Tỉnh về hành chính và quân sự Người vẫn cầm quân tiễu trứ giặc giã.

Trong một lần chinh chiến Người đã hy sinh tại trận tiền khu vực núi Giáp Sơn sông Vân Xuyên Tỉnh Đông ( Hải Dương hiện nay). Khi người hy sinh tướng sĩ đã đặt thi hài Người tại vùng đất Huyền Tụng Kinh Môn và tập trung lực lượng truy đuổi tiêu diệt hoàn toàn bọn giặc. Khi các chiến binh trở lại để làm lễ tang Người thì Người đã được thiên tang để lại niềm tiếc thương vo hạn cho tướng sĩ gia đình và nhân dân địa phương.

Năm 2006 họ Vũ Trung Hành với sự giúp đỡ của địa phương xã Hiến Thành huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương đã xây dựng Lăng của người tại vùng đất Huyền Tụng nơi Người hy sinh 407 năm về trước hàng năm cứ vào ngày 8 tháng giêng âm lịch con cháu Người lại hành hương tới Huyền Tụng để cùng nhân dân địa phương tưởng niệm Người.

Quận Công Vũ Vĩnh Thái sinh hạ được hai người con trai. Con cả là Vũ Cương Nghị tên thường gọi là Triều Quận Công Ông phục vụ triều nhà Mạc được phong tước Tây quân đô đốc phủ tả đô đốc hữu thiếu bảo và kết hôn cùng Mạc Hoa công chúa. Ông được triều đình sắc phong Uy linh đại vương khi qua đời đến triều Duy Tân thứ năm(1911) truy phong Thuỵ Vũ Bảo Trung Hưng chi thần và triều Khải Định thứ nhất (1916) truy phong Quang Từ Trung Đẳng Thần.

Con trai thứ hai là Vũ Khắc Phục tên thường gọi là Tài Quận Công làm quan dưới triều Mạc và triều Lê được phong tước Tây quân đô đốc phủ hữu đô đốc tả thiếu bảo.

Ngày 9 tháng 4 niên hiệu Vĩnh tộ thứ mười một(1629) ngày 8 tháng 6 thời Đức Long thứ năm(1634) ngày 4 tháng 4 thời Dương Hoà năm thứ sáu(1640) và ngày 5 tháng 6 Dương Hoà năm thứ tám(1642) Tài Quận Công đã vinh dự nhận các sắc phong: Phụ Quốc Thượng Tướng Quân Trụ Quốc Thượng Trật Khâm sai Đô đốc Tiết chế Thuỷ bộ.

Bốn người cháu nội của Người ( con của Triều Quận Công và Tài Quận Công) đều được phong tước Quận Công. Trong đó Lũng Quận Công và ngày 8 tháng 8 năm Thịnh Đức thứ năm (1658) đã được sắc phong: Phụ Quốc thượng trật.

Ba đời làm tướng phục vụ triều Mạc triều Lê đều được vinh thăng và ba đời vua triều Nguyễn có sắc phong truy tặng đã khẳng định truyền thống Nhân Hậu Trí Dũng mà cao tổ Vũ Vĩnh Thái để lại cho muôn đời con cháu họ Vũ Trung Hành. Đây là niềm tự hào là sức mạnh tinh thần quý báu mà thế hệ hôm nay đang ra sức giữ gìn và phát huy để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Hai mươi mốt thế hệ con cháu của Cao Tổ hiện đang sinh sống ở Trung Hành Lực Hành Lương Khê Quận Hải An Cổ Trai Đoàn Xá huyện Kiến Thuỵ Hoàng Pha huyện Thuỷ Nguyên Văn Úc Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng và nhiều địa phương khác trên đất nước hàng năm vào ngày 24 tháng 11 âm lịch đều hội tụ tại Từ Đường ( Khu dân cư Trung Hành 8 - Phường Đằng Lâm - Q. Hải An) để dâng hương tưởng nhớ Người và ngày mồng 8 tháng giêng âm lịch cùng nhau hành hương đến thôn Huyền Tụng huyện Kinh Môn - Hải Dương dâng hương tại Lăng của Người thể hiện tấm lòng thành kính biết ơn và đạo lý " Uống nước nhớ nguồn"

VŨ ĐÌNH NHỚN

(Phó Ban khánh thiết họ Vũ Trung Hành)

* Vũ Hồng Trường trích theo sách Vũ Tộc Trung Hành Trường Tồn cùng đất nước xuất bản 2009


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'18378','jrf5rle19i3jd2sblkisskbnu0','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-25 12:18:36','/a310106/cao-to-ho-vu-trung-hanh-2.html')