Thông tin tác giả


Họ Vũ Trung Hành

Email : vuhongtruong@gmail.com

Thống kê bài đăng


Bài đăng: 24
Lượt xem: 5,230
Bình luận: 6

02/11/2017 15:11:28

PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC Ở HỌ VŨ TRUNG HÀNH


Họ Vũ Trung Hành | 462 | 0

Hưởng ứng chính sách khuyến học khuyến tài của Đảng và nhà nước cũng như chủ trương mở rộng phong trào khuyến học của dòng họ Vũ(Võ) Việt Nam từ năm 2002 họ Vũ Trung Hành phường Đằng Lâm quận Hải An đã chính thức phát động  phong trào khuyến học trong dòng họ. Ngay khi phát ...


Xem chi tiết